اطلاعيه

فرهنگسراي دانشجو/ سراي كتاب

واقع درخيابان 21 بوستان شفق دانشجوي داستان نويسي مي پذيرد

اين كلاس 10 سطح دارد . كه از

سوم تيرماه 1386 كلاسها آغاز ميگردد.
علاقه مندان ميتوانند باشماره تلفن
88722114
از ساعت 8 صبح الي 5 بعد ازظهر جهت ثبت نام و دريافت ساير
اطلاعات با آقاي
حسامي تماس بگيرند .