روز تولد دخت گرامی پيامبر اسلام و مادر گرامی حسنين
بر کليه مسلمانان جهان مبارک باد
روز زن و روز مادر و روز زيبائی ها رابه همه شما عزيزان تبريک ميگويم