ياغی عشق ...

اگر هيچگاه پاسخی برای سئوالاتم نيافته ام ،شايد تا آخرين لحظه های عمر پر از ياغيگريم هم نتوانم راهی برای پاسخ بيابم . اما اينرا ميدانم ،با تمام گناهان و سرکشی هايم دلم لبريز و مالامال از عشق اهورائی است و در انديشه ام که تا ميتوانم حفظش کنم . دعايم کنيد.

/ 0 نظر / 18 بازدید