چی‌؟

 

آزادی

آزادی اگر در چهار چوب مسئوليت قرار نگيرد، تا حد بی بند و باری و استبداد در معرض سقوط و انحطاط است . به همين دليل ، من توصيه ميکنم که همتای مجسمه آزادی در سواحل شرقی آمريکا، مجسمه مسئوليت نيز در سواحل غربی آن کشور بر پا شود .        (( فرانکل))

* ارسطو به اسکندر نوشت : رعيت اگر بتواند چيزی گويد، ميتواند اجرايش کند.از اين رو کوشش کن تا چيزی نگويد تا از آنچه کند، در امان مانی .14.gif

انسان آزاد کسی است که بدون آنکه ناچار باشد بهانه ای درست کند ،دعوت به يک ميهمانی را رد کند.                                   (( رنار))

هيچکس برده تر از کسی نيست که می پندارد آزاد است ، درحاليکه آزاد نيست .                                                                        ((گوته ))

خدا آزادی را به کسانی می دهد که در جستجوی آن هستند.

                                                                                    ((وبستر))

آزادی دنبال کردن اهداف شخصی است تا جائی که قواعد عمومی (قانون)آنهارا منع نکرده باشد.                                          (( لاک ))

 

/ 4 نظر / 6 بازدید
vqh

سلام دوست گرامی - مرسی که به وبلاگ من سر زدی - باز هم بیا خوشحال میشم - من دوباره برگشتم و حتماَ آپ دیت می کنم - مرسی (رضا)

امير

فقط ميتونم يگم: آزادی......کجايی......تنهای تنهام