از تب نام تو ...

سالروز شهادت طيبه طاهره حضرت فاطمه زهرا (س) را به عموم مسلمانان جهان تسليت عرض ميكنم .

يافاطمه زهرا نورت به دلم تابيد و مرا عاشق تر كرد

از تب نام تو ...

آتش عشق تو با هر هوسم می سوزد

از تب نام تو دارد نفسم ميسوزد

*رگ به رگ ،خونِ كيست كه ديريست ،درمن جريان دارد؟ *

چشم در چشمِ ، نگاه چه كسم می سوزد؟

التماسی ! كه پر از شعلهُ پنهانم ، آی ...

ای كه سوزنده تر از هر قبسم می سوزد

آب ، آن سمت دريغ است و دلم ، ميدانم

تا بخواهم به حدودش برسم ، می سوزم

*زمزمی نيست ، درختی به ازايش سبز كن *

كه در آن ، شك ، به شهود تو قسم ، ميسوزد

********************************

قسمتهای رنگين را كمی تغيير دادم و اميدوارم كه شاعر اين شعر مرا ببخشد . كه در زيبائی كلامش دست بردم . شايد احساسم اينگونه نياز داشت كه اين تغيير را در كنج شعرش بگنجانم . اصل اين دو قسمت اين بود : رگ به رگ خون ِ كه ديريست كه جريان دارد و در بيت آخر نيز : زمزمی نيست ، درختی عوضش روشن كن . سروده های مصطفی ملك عابدی جا دارد از ايشان تشكر كنم . زمانی كتابشون به دستم رسيد كه در منتهای رنج به سر می بردم و عشق ايشان به معصومين كه در اشعارشان در كتاب ناگهان عاشقانه ها پيداست  چنان اثر مطلوبی بر من نهاد  تا در چنين روزهايی كه سرشار از عشق به خانم فاطمه زهرا س هستيم و همه به سوگ اين بانوی گرانقدر نشسته ايم مرا وادار كند تا شما را هم از اين اشعار زيبا و خالص از دلگويه ها ، بهره مند سازم .

موفقيت اين شاعر جوان را ازخداوند منان خواهانم .

/ 3 نظر / 19 بازدید
نويد

سلام. شعر واقعا زيبايی بود

محمد

سلام ...منم تسليت می گم ....

angoshtnama

بسم الله الرحمن الرحيم سلام زيبا بود . در پناه حق شاد باش و سلامت .