سلام سلام

همه خوب و خوش و سلامتين ؟

بايد بخاطر دير نوشتن هام ازتون معذرت بخوام چه کنيم که گرفتاريه ديگه

قرار بود از هستی براتون بنويسم ... پريشب همراه دو تا از دوستای من و يکی از دوستای

خودش رفتيم بيرون اولا اينکه خانوم بدون گواهينامه رانندگی ميکنه هر چی ميگم بيا برو گواهيتو بگير

که راحت باشی ميگه کمی خلاف کيفش بيشتره18.gif خلاصه از موضو پرت نشيم ...

تو راه کهميرفتيم ماشينو يه جايی پارک کرد و پياده شديم ... 14.gif يه دفه يه آقای خوشتیپ

جنتلمنی به دوست هستی تيکه انداخت04.gifچشتون رز بد نبينه ديدم هستی قيبش زد

دلم هُری ريخت ... يه دفه ديدم خانوم با اون آقاهه دعواگرفته و همش ميگه

يه لاقبا تو نميتونی آبدهنتو جمع کنی برا چی تيکه ميندازی12.gifمگه تو خودت ناموس نداری بی پدر و مادر

حمالِ پاپتيِ کچل ... هستی دقيقا اينطوری شده بود :12.gif بعدم رو بهدوستش گفت :(البته با داد)

اگه تو خبر مرگت مانتو کوتا نپوشی تيکه نميندازه ... آخه هستی خيلی رو دوستاش غيرتيه

خدا آخرعاقبت مارو به خير کنه ...

دوستا گلم اگه بهتون سر نميزنم يا کم سر ميزنم فقط کمبود وقته .10.gif10.gif07.gif

/ 5 نظر / 7 بازدید
aa

http://nnnnnnnnnny.persianblog.ir/

نوشین17

سلام ماماني هستي با اوله اومدم اينجا کلي هم ازش خوشم اومد چه کارا ميکنه اين هستي خانوم ما :)) من هميشه وبلاگ هستي جونم ميرفتم اما اين دفه آخري که رفتم کلي نگرانش شدم واز ترک وبلاگش ناراحتم اومدم شکايتش رو پيش مامانش بکنم بهش بگين برگرده :(

TMD

ميگم که معلومه که لوطی بارش آوردی. دمت گرم...

افسانه

[خنده] هستی هم مثل منه در این مورد[چشمک]