دلم برات تنگ شده بود

سلام وبلاگ خوشگله قديمی دلم برات تنگ شده بود . گمت کرده بودم .بازم برای اينکه دلت از من نگيره و نگی که منو فراموش کردی برات مينويسم .حالام برای خالی نبودن عريضه چند متن از اينور و اونور مينويسم تا بعد ...

دانشگاه آزاد 17.gif

اينو يه دوست خوب فرستاده جالبه که بخونيد:22.gif

سپاس و ستايش دانشگاه آزاد را که ترکش موجب بی مدرکيست و به کلاس اندرش مزيد بی پولی

هرترمی آغاز ميشود موجب پرداخت زر است و چون به پايان ميرسد سبب ضرر

پس در هرسال دو ترم موجود و بر هر ترمی شهريه ای واجب

از جيب و جان که برآيد ؟ کز عهده ی خرجش به در آيد ؟03.gif

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتخار در خشک کردن اشک است نه در جاری ساختن سيل اشک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
زهرا

دانشگاه پیام نور اينو هم از من بشنو: سپاس و ستايش دانشگاه آزاد را که ترکش موجب بی مدرکيست و به کلاس اندرش مزيد بی عقلی هرترمی آغاز ميشود موجب پرداخت جوانی است و چون به پايان ميرسد سبب دیوانگی پس در هرسال دو ترم موجود و بر هر ترمی خر خوانی واجب از عقل و جوانی که برآيد ؟ کز عهده ی پیچیدگی اش به در آيد